DERNEĞİMİZ GENEL KURUL TOPLANTISI

Sayın Üyemiz;
Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 05 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Polisevi) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Ekim 2019 Cumartesi günü aynı saat ve adreste yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
YÖNETİM KURULU
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı nın okunması,
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması,
3. Faaliyet Raporu ve Bilançonun okunması , görüşülmesi ve oylanması
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5. Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
6. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
7. Şube açma ve kapatılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin oylanması
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış