Şubesi

BURS BAŞVURU KRİTERLERİ
2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN ÖNCE DERNEĞİMİZDEN BURS ALANLAR DA ONLINE BAŞVURUDA BULUNACAKLARDIR. İSTENEN EVRAKLARIN 31 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR ELDEN VEYA POSTA-KARGO İLE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
1) Burs almak isteyen öğrencinin anne veya babasının Emniyet Mensubu olması gerekmektedir.
2) Engellilik ve benzeri özel durumu bulunan Teşkilat Mensuplarımızın öğrencilerine öncelik tanınacaktır.
3) Ön Lisans öğrencileri burs başvurusunda bulunamazlar.
4) Emniyet mensubu ebeveyninizin çalıştığı ilde derneğimizin şubesi varsa, başvurularınızı o ildeki Polis Eşleri Derneği şubesine yapmanız gerekmektedir.
5) Ailesinden ayrı ilde okuyan öğrencilere öncelik tanınacaktır.
6) Burs başvurusu yapan öğrencinin ailesinin kirada, lojmanda, kendi evinde oturması veya ev sahibi olması, değerlendirmede göz önünde BULUNDURULMAYACAKTIR.
7) Ailesinin, aylık toplam geliri 5500 TL´nin üzerinde olan öğrencilerin burs başvuruları dikkate alınmayacaktır.
8) Öğrencilere, üniversite sınavındaki başarı durumlarına göre öncelik tanınacaktır.
9) Vakıf üniversitelerinde (%100 burslu okuyan öğrenciler hariç), parasız yatılı okullarda; Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulları, 2 yıllık meslek yüksek okulları, yüksek lisans, doktora programları ,TEYEV'den burs alan ve Açık Öğretim Fakültesi´nde öğrenim gören öğrencilere, burs verilmeyecektir.
10) Online burs müracaatının yapılması ve gerekli belgelerin şubemizeulaştırılması için son tarih 31 Ekim 2018´dir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
11) Form, çocuğu için burs talep eden Emniyet Teşkilatı çalışanı, emeklisi veya velisi tarafından tasdik edilecektir. Tasdik edilen bilgilerin yanlış olduğunun belirlenmesi halinde, sorumlular hakkında gerekli adli, idari işlemler başlatılacak, ayrıca verilen burs miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
12) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile haklarında soruşturma açılan, terör örgütleri ile iltisakı, irtibatı veya sempatisi olduğu tespit edilen, açığa alınan, ihraç edilen veya tutuklanan emekli ve çalışan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çoçuklarına burs ve eğitimi yardımı verilmeyecektir.
GEREKLİ BELGELER
1) Dilekçe (Matbu dilekçeyi indirmek için tıklayınız),
2) Çalışan personelin en son tarihli görev belgesi ve maaş bordrosu, emeklilerin ise emekli Polis kimliği fotokopisi ve Emekli Sandığı veya E-Devlet üzerinden alınmış en son tarihli maaş bordrosu,
3) Burs başvuru yılına ait öğrenci belgesi (Öğrenci belgesinde kayıt tarihi ve sınıf belirtilmelidir),
4) Okuyan kardeşlerin 2018 - 2019 yılına ait öğrenci belgeleri,
5) Bir adet vesikalık fotoğraf,
6) Öğrenci veya ailesinden bir kişi engelli ise, engelli olduğuna dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu,
7) Emniyet mensubu olmayan ebeveyn çalışıyor veya emekli ise, en son tarihli maaş bordrosu,
8) Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin tam burslu olduklarını gösterir belge,
9) İlk 10.000'e giren öğrenciler için ÖSYM'nin internet sitesinden alınmış, öğrencinin başarı sırasını gösteren sonuç belgesi.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, POLİS AKADEMİSİ, ŞUBEMİZ OLMAYAN İLLERDEKİ TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZIN VE EMEKLİ OLAN TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZIN ÇOCUKLARININ GENEL MERKEZ´E, ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDA ÇALIŞAN VE ANKARA'DA İKAMET EDEN VEFAT ETMİŞ PERSONELİN ÇOCUKLARININ ANKARA ŞUBEMİZE, ÇALIŞAN PERSONELİN GÖREV YAPTIĞI VEYA VEFAT ETMİŞ PERSONELİN AİLESİNİN İKAMET ETTİĞİ İLDE ŞUBEMİZ VAR İSE, O İLDEKİ ŞUBEMİZE MÜRACAAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
NOTLAR
Her yıl evrakların ve Online müracaatın yenilenmesi zorunludur.
Öğrencinin kendisine ait Banka IBAN numarası gerekmektedir. Eğer hesap numarası yoksa tüm haneleri '0' ile doldurunuz.
Emniyet Mensubu Ebeveynin T.C. Kimlik No'su :
Öğrencinin T.C. Kimlik No'su :
Adı:   Soyadı:
Doğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl):    Doğum Yeri:
 Üniversite:
Fakülte veya Bölümü: Kaç Yıllık:   Sınıfı: Hazırlık?
Üniversite Sınavı Başarı Sırası:   E-Mail Adresi:
Eğitim Sürecinde İkamet Ettiği :
İl:
Adres:

GSM: 0 (10 Hane Olarak Boşluk Bırakmadan Giriniz. Ör: 5xxxxxxxxx)
Öğrencinin Sağlık Durumu :
Kendisi Dışında Ailesinde Engelli Birey:
Kendisi Dışında %40 veya üzeri derecede engelli birey sayısı.
Burs Alacağı hesap numarası:
Öğrencinin kendisine ait Banka hesap numarası yoksa '0' ile doldurunuz.
TR Not: 26 Haneli Numara
Baba Adı:    Anne Adı:
Ebeveyn:
  Emniyet Mensubunun Meslekteki Durumu:    Sicil:
Anne Babanın Medeni Durumu
Emniyet Mensubu Ebeveynin Çalıştığı Yer:  Net Maaşı:
Emniyet Mensubu Olmayan Ebeveynin Çalışma Durumu:
Emniyet Mensubu Ebeveyni Belirtiniz:   Emniyet Mensubunun Görev Ünvanı:
Ailenin Çocuk Sayısı ve Öğrenim Durumu :
(Burs başvurusu yapan öğrencinin dışındaki kardeş sayıları yazılacaktır.)
Anaokulunda Okuyan Kardeş Sayısı:
İlköğretim ve Lisede Okuyan Kardeş Sayısı:
Üniversitede Okuyan Kardeş Sayısı:
Ailenin İkamet Durumu:
İkamet İli:
İkamet Adresi:


Tel: 0 (10 Hane Olarak Boşluk Bırakmadan Giriniz. Ör: 312xxxxxxx)
Burs ile ilgili Görüş ve Önerileriniz:
Güvenlik Kodu:
Açıklamaların tümünü okudum, kabul ediyorum ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim.